image image image image image image image
วิสัยทัศน์เทศบาลนครระยอง
ข้อกำหนดการสมัครร้านค้า/ร้านอาหาร งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 1. ผู้ขายตกลงจะขายอาหารตามรายการที่แจ้งไว้ในใบสมัครได้ไม่เกิน 2 รายการเท่านั้น และห้ามเปลี่ยนรายการอาหาร
2. ห้ามจำหน่ายน้ำดื่ม-เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ผู้ขายต้องใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมตลอดงาน
4. ราคาอาหารต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงาน ห้ามเปลี่ยนแปลงราคา
5. ร้านค้ายินยอมให้คณะกรรมการจัดงานจัดตำแหน่งที่ตั้งของร้าน
6. ร้านค้าต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในร้านและบริเวณหน้าร้านตลอดแนว
7. ห้ามให้เช่าช่วงหน้าร้าน
8. ร้านค้าที่ทำผิดข้อกำหนดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการขายทันที และจะไม่อนุญาตให้เข้ามาขายในปีถัดไป
9. ห้ามมิให้ร้านค้าตั้งสิ่งของ หรือจัดร้านค้าเกินกว่าพื้นที่ที่ทางคณะกรรมการกำหนด (ห้ามตั้งของนอกเต็นท์)
10. ติดป้ายราคาอาหาร
11. ร้านค้าที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน ต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ (ห้ามใช้โฟมบรรจุอาหาร)
แจ้งเตือนการใช้สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ ขอแจ้งเตือนให้รถ 6 ล้อขึ้นไปงดใช้เส้นทางผ่านสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ เนื่องจากสะพานชำรุด
มาตรการป้องกันการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2558
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครระยอง .........หากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเทศบาลนครระยอง คุณสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" เทศบาลนครระยองได้............
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ...ปิยมหาราช  แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก...
พระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายประการ อาทิ
ปฏิรูประบบราชการ สาธารณูปโภค เสด็จประพาส
และพระราชกรณียกิจอันสำคัญใหญ่ยิ่ง  คือ
การเลิกทาส      ซึ่งทำให้พระองค์ทรงได้รับ
พระสมัญญาว่า....." สมเด็จพระปิยมหาราช ".....

 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "PTT Group Cup 2015"

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "PTT Group Cup 2015"


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับอำเภอเมืองระยอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์...


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 การประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 8 วาระ ดังนี้...


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสระแก้ว

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวต้่อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์.....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

ลงพื้นทีจัดระเบียบ "ถนนตัวอย่าง"

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง หัวหน้าคณะทำงานโครงการถนนตัวอย่าง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าถนนตากสินมหาราช ตามที่จังหวัดระยอง ได้มีนโยบาย.....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสันนิบาตจังหวัดระยอง

สมาคมประมงระยอง จัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับผู้แทนทัพเรือภาค 1 ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

 

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

สถานที่ตั้งเทศบาล

  • สำนักงานเทศบาลนครระยอง (งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)
  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
  • โทรสาร : 0-3887-0091
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6026
mod_vvisit_counterYesterday11871
mod_vvisit_counterThis month86645
mod_vvisit_counterAll days3889317

We have: 21 guests, 14 bots online

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information