image image image image image image
โครงการคัดกรองปัญหาสายตาแกประชาชน เทศบาลนครระยอง ........ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗...... .......คัดครองวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘.......
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒
.....กรณีบริเวณหอพัก ร้านอาหาร ร้านเหล้า และร้านขายของชำ ห้างสรรพสินค้าและสถานบันเทิง ห้ามมิให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม เข้าค่ายความผิดตามมาตรา 32 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท.....
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ (๒) .....ปัจจุบันนี้มีผู้นิยมดื่มเหล้าปั่นเป็นจำนวนมาก และมีการจำหน่ายเหล้าปั่นในลักษณะของรถเข็น เพื่อเร่ขายตรามตรอก ซอกซอยต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งการกระทำเช่นนี้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 (2) ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการเร่ขาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.....
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครระยอง .........หากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเทศบาลนครระยอง คุณสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" เทศบาลนครระยองได้............
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
.....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.......
..ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ..
........พนักงานและพนักงานจ้าง...........
......สำนักงานเทศบาลนครระยอง........
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง

ภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

เทศบาลนครระยอง จัดงานภูมิบุรีศรีระยอง ประจำปี 2557 โดยมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้ง....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ อปพร.เทศบาลนครระยอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักการะ สดุดีเฉลิมพระเกียรติ......
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพ

นายวารินร์ ดุษฎีวงษ์กำจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาลนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ....
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

รับรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2557

เทศบาลนครระยอง ได้รับเกียรติจากนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดระยอง ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2557 ของกรมการปกครอง....
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

แถลงข่าวงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 10

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเ ปิดงาน "แถลงข่าวภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 10" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบ าล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ......
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่ม

 


 

 

 

 

 

รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


 

 

 

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

 

กำหนดยื่นซื้อซอง 
9 ธ.ค. -  25 ธ.ค. 57

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ


กำหนดยื่นซื้อซอง 
9 ธ.ค. -  25 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยมาลัยหมุน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

 

กำหนดยื่นซื้อซอง 
9 ธ.ค. -  25 ธ.ค. 57

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๒ เครื่อ


 

กำหนดยื่นซื้อซอง 
2 ธ.ค. -  20 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน


กำหนดยื่นซื้อซอง 
6 ส.ค. -  22 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครระยองและสวนสาธารณะ (สวนศรีเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
4 ส.ค. -  20 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 81 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครระยอง)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำภายในสวนศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกเกาะพรวด ซอย 4 ฝั่งทิศตะวันออก

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมพูทิพย์

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดหอพระพุทธอังคีรส อาคารห้องสมุดประชาชน และอาคารห้องสุขาของห้องสมุดประชาชน

กำหนดยื่นซื้อซอง 
30 ก.ค. -  15 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกชุมชนอบอุ่น

รับเอกสารการประมูล 
22 ก.ค. -  7 ส.ค. 57
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน 1 (อาคารเรียนไม้) ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ (ประมูลด้วยวาจา)

เปิดสมัครวันที่
15 - 23 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน ๗ อัตรา (โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง กองการศึกษา จำนวน ๗ อัตรา)

เปิดสมัครวันที่
4 - 16 ธ.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา)

เปิดสมัครวันที่
8 - 20 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (งานกองทุนสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จำนวน 1 อัตรา

เปิดสมัครวันที่
8 - 20 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา

เปิดสมัครวันที่
29 ก.ค. - 7 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป 11 อัตรา) กองช่าง

สถานที่ตั้งเทศบาล

  • สำนักงานเทศบาลนครระยอง (งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)
  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
  • โทรสาร : 0-3887-0091
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday227
mod_vvisit_counterYesterday4908
mod_vvisit_counterThis month79110
mod_vvisit_counterAll days2745058

We have: 47 guests, 29 bots online

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information