image image image image image image
งานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ ๑๐ .........๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗.......... ชมการแสดงจาก วงดนตรีสุนทรภรณ์ .........๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗.......... ชมการแสดงหนังใหญ่ จากวัดบ้านดอน และละครนอก เรื่อง พระอภัยมณี จากกรศิลปากร
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒
.....กรณีบริเวณหอพัก ร้านอาหาร ร้านเหล้า และร้านขายของชำ ห้างสรรพสินค้าและสถานบันเทิง ห้ามมิให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม เข้าค่ายความผิดตามมาตรา 32 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท.....
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ (๒) .....ปัจจุบันนี้มีผู้นิยมดื่มเหล้าปั่นเป็นจำนวนมาก และมีการจำหน่ายเหล้าปั่นในลักษณะของรถเข็น เพื่อเร่ขายตรามตรอก ซอกซอยต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งการกระทำเช่นนี้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 (2) ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการเร่ขาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.....
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครระยอง .........หากคุณมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรม ในเทศบาลนครระยอง คุณสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" เทศบาลนครระยองได้............
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
.....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.......
..ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ..
........พนักงานและพนักงานจ้าง...........
......สำนักงานเทศบาลนครระยอง........
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง

 

 

 

การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2557

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00น. นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1/2557) ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สำนักงานเทศบาลนครระยอง ......
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่ม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน......
คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่ม

พิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานฯ (แข่งขันเรือยาว) ประจำปี 2557

นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล เป็นผู้แทนในการอันเชิญถ้วยรพะราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบนรถยนต์ เพื่อแห่ถ้วยพระราชทานฯ ไปยังท่าน้ำศาลาจตุรมุขหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี......

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่ม

ประชุมซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครระยอง จัดประชุมซักซ้อมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในที่ประชุม......

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่ม

 

 

 

 

รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


 

 

 

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง


กำหนดยื่นซื้อซอง 
6 ส.ค. -  22 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
6 ส.ค. -  22 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครระยองและสวนสาธารณะ (สวนศรีเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
4 ส.ค. -  20 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 81 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครระยอง)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำภายในสวนศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกเกาะพรวด ซอย 4 ฝั่งทิศตะวันออก

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมพูทิพย์

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดหอพระพุทธอังคีรส อาคารห้องสมุดประชาชน และอาคารห้องสุขาของห้องสมุดประชาชน

กำหนดยื่นซื้อซอง 
30 ก.ค. -  15 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกชุมชนอบอุ่น

รับเอกสารการประมูล 
22 ก.ค. -  7 ส.ค. 57
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน 1 (อาคารเรียนไม้) ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ (ประมูลด้วยวาจา)

สถานที่ตั้งเทศบาล

  • สำนักงานเทศบาลนครระยอง (งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)
  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
  • โทรสาร : 0-3887-0091
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3269
mod_vvisit_counterYesterday3769
mod_vvisit_counterThis month104192
mod_vvisit_counterAll days2641251

We have: 37 guests, 8 bots online

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information