image image image image image image
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ...ปิยมหาราช  แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก...
พระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายประการ อาทิ
ปฏิรูประบบราชการ สาธารณูปโภค เสด็จประพาส
และพระราชกรณียกิจอันสำคัญใหญ่ยิ่ง  คือ
การเลิกทาส      ซึ่งทำให้พระองค์ทรงได้รับ
พระสมัญญาว่า....." สมเด็จพระปิยมหาราช ".....
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานทะเบียนราษฎร อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง
ร่วมส่ง SMS เพื่อแม่และเด็กที่ห่างไกล กรมอนามัย ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและ Dtac จัดทำโครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน เพื่อส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการดูแลแม่และเด็กผ่านระบบ SMS ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้ที่ใช้เครือข่าย DTAC กด * 1515 ผู้ที่ใช้เครือข่ายอื่นๆ กด 02-202-8900
ขอความร่วมมือจอดรถขนานฟุตบาท เทศบาลนครระยอง ขอความร่วมมือ จอดรถขนานฟุตบาท (บนถนนสุขุมวิท ในเขตเทศบาลนครระยอง) ข้อไม่ควรกระทำ
1. จอดรถในเขตที่มี เครื่องหมายห้ามจอด
2. จอดรถในลักษณะ กีดขวางจราจร
3. จอดรถบนทางเท้า
โรคสุกใส โรคสุกใส เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าหนาวส่วนใหญ่พบในเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียน จนถึงวัยทำงาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0-3861-0124 ต่อ 204 ได้ในเวลาราชการ


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเหอฉือ สาธารณะรัฐประชาชนจีน

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับนายเหอชินชิง ผู้ว่าราชการจังหวัดเหอฉือ สาธารณะประชาชนจีน และคณะ......

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่ม

ประชุมผู้ค้าตลาดสดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง)

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง จัดประชุมผู้ค้าตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) โดยมีนายธนิต อังควินิจวงค์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานจัดประชุมในครั้งนี้......

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

โครงการชาวริมน้ำร่วมใจ รักษาความสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี 2557

เทศบาลนครระยอง โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะริมฝั่งแม่น้ำและในแม่น้ำระยอง ภายใต้โครงการชาวริมน้ำร่วมใจ รักษาความสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปีงบประมาณ 2557........

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์แม่น้ำระยอง

ในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2557 นายมานะ สุกใส ประธานชุมชนสมุทรเจดีย์นำชาวชุมชนสมุทรเจดีย์และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ดำเนินโครงการตาข่ายกั้นขยะชายฝั่งป่าชายเลน สมุทรเจดีย์..........

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

 

 

รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง


กำหนดยื่นซื้อซอง 
6 ส.ค. -  22 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
6 ส.ค. -  22 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครระยองและสวนสาธารณะ (สวนศรีเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
4 ส.ค. -  20 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 81 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครระยอง)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำภายในสวนศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดยื่นซื้อซอง 
1 ส.ค. -  19 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกเกาะพรวด ซอย 4 ฝั่งทิศตะวันออก

กำหนดยื่นซื้อซอง 
31 ก.ค. -  18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมพูทิพย์

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
29 ก.ค. -  14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดหอพระพุทธอังคีรส อาคารห้องสมุดประชาชน และอาคารห้องสุขาของห้องสมุดประชาชน

กำหนดยื่นซื้อซอง 
30 ก.ค. -  15 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกชุมชนอบอุ่น

รับเอกสารการประมูล 
22 ก.ค. -  7 ส.ค. 57
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน 1 (อาคารเรียนไม้) ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ (ประมูลด้วยวาจา)

สถานที่ตั้งเทศบาล

  • สำนักงานเทศบาลนครระยอง (งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)
  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
  • โทรสาร : 0-3887-0091
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1081
mod_vvisit_counterYesterday2527
mod_vvisit_counterThis month73834
mod_vvisit_counterAll days2498674

We have: 12 guests, 10 bots online

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information