image image image image image image
สัปดาห์ห้องสมุด **** HAPPY BOOK DAYS ****
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)
มาตรการป้องกันการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
28 กรกฎาคม 2558 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร *** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ***
BIKE FOR MOM ** Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ รวมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี **
วันเข้าพรรษา *****วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 558 แรม 1 ค่ำ เดือน 8******

 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "PTT Group Cup 2015"

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "PTT Group Cup 2015"


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับอำเภอเมืองระยอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์...


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 การประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 8 วาระ ดังนี้...


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสระแก้ว

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวต้่อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์.....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

ลงพื้นทีจัดระเบียบ "ถนนตัวอย่าง"

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง หัวหน้าคณะทำงานโครงการถนนตัวอย่าง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าถนนตากสินมหาราช ตามที่จังหวัดระยอง ได้มีนโยบาย.....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสันนิบาตจังหวัดระยอง

สมาคมประมงระยอง จัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับผู้แทนทัพเรือภาค 1 ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

 

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

 

กำหนดยื่นซองประมูล

14 ส.ค. 58

ประกาศประมูลจ้างเอกชนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


กำหนดยื่นซองประมูล

17 ส.ค. 58

ประกาศเปิดประมูลให้สิทธิ์ดำเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา

21 ก.ค. -  7 ส.ค. 58

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา

13 ก.ค. -  28 ก.ค. 58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนท่าบรรทุก ซอย3

กำหนดยื่นซองสอบราคา

9 ก.ค. -  24 ก.ค. 58

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา

6 ก.ค. -  21 ก.ค. 58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา

6 ก.ค. -  21 ก.ค. 58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม เทศบาลนครระยอง

กำหนดประมูล

22 ก.ค. 58
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ

กำหนดยื่นซองสอบราคา
6 ก.ค. -  21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสำราญ

กำหนดยื่นซองสอบราคา
6 ก.ค. - 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยมากศิริ

 

เปิดสมัครวันที่
22 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครระยอง หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดสมัครวันที่
13 - 21 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

เปิดสมัครวันที่
21 ก.ค - 13 ส.ค.58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

เปิดสมัครวันที่
27 ก.ค.- 11 ส.ค.58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

เปิดสมัครวันที่
27 ก.ค.- 11 ส.ค.58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เปิดสมัครวันที่
20 ก.ค.-11 ส.ค.58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เปิดสมัครวันที่
24 มิ.ย.-  2 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน

เปิดสมัครวันที่
18 - 26 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เปิดสมัครวันที่
15 - 23 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

เปิดสมัครวันที่
29 พ.ค.- 9 มิ.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

สถานที่ตั้งเทศบาล

  • สำนักงานเทศบาลนครระยอง (งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)
  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
  • โทรสาร : 0-3887-0091
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1857
mod_vvisit_counterYesterday4029
mod_vvisit_counterThis month1857
mod_vvisit_counterAll days3554738

We have: 26 guests, 17 bots online

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information