image image image image image image
คนไทยจะฉลาดเพราะไม่ขาดไอโอดีน *** โรคขาดสารไอโอดีน เป็นโรคขาดสารอาหารที่มีอันตรายต่อระบบการเจริญเติบโตและสมอง ***
คุณไม่ใช้ เราขอ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อจัดกิจกรรม "ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล"
2 เมษายน วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.......
..ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ..
........พนักงานและพนักงานจ้าง...........
......สำนักงานเทศบาลนครระยอง........
การขยายระยะเวลาการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2558
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒
.....กรณีบริเวณหอพัก ร้านอาหาร ร้านเหล้า และร้านขายของชำ ห้างสรรพสินค้าและสถานบันเทิง ห้ามมิให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม เข้าค่ายความผิดตามมาตรา 32 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท.....

 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "PTT Group Cup 2015"

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "PTT Group Cup 2015"


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับอำเภอเมืองระยอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์...


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 การประชุมสภาเทศบาลนครระยองในครั้งนี้มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 8 วาระ ดังนี้...


คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสระแก้ว

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวต้่อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์.....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

ลงพื้นทีจัดระเบียบ "ถนนตัวอย่าง"

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง หัวหน้าคณะทำงานโครงการถนนตัวอย่าง พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าถนนตากสินมหาราช ตามที่จังหวัดระยอง ได้มีนโยบาย.....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

การประชุมสันนิบาตจังหวัดระยอง

สมาคมประมงระยอง จัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับผู้แทนทัพเรือภาค 1 ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี....

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน

 

<< ดูข้อมูลภาพกิจกรรมทั้งหมด >>


 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

 

กำหนดยื่นซื้อซอง 
8 มิ.ย. -  22 มิ.ย. 58

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องนาฎศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ


กำหนดยื่นซื้อซอง 
5 มิ.ย. -  19 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด

กำหนดยื่นซื้อซอง 
5 มิ.ย. -  19 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อซุ้มพระบรมสาทิศลักษณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

กำหนดยื่นซื้อซอง 
27 พ.ค. -  11 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. ถนนซอยข้างสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
27 พ.ค. -  11 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คลส. ถนนวัดโขดทิมทาราม ซอย1

กำหนดยื่นซื้อซอง 
27 พ.ค. -  11 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนหน้าอู่สมปอง ฝั่งทิศเหนือ

กำหนดยื่นซื้อซอง 
21 พ.ค. -  2 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซื้อซอง 
15 พ.ค. -  2 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยลุงตั้ง

กำหนดยื่นซื้อซอง 
15 พ.ค. -  29 พ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเรือนจำ (สุดซอย)

กำหนดยื่นซื้อซอง
8 พ.ค. - 25 พ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ซอย2

กำหนดยื่นซื้อซอง
8 พ.ค. - 25 พ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ซอย3

 

เปิดสมัครวันที่
18 - 26 มิ.ย 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เปิดสมัครวันที่
15 - 23 มิ.ย 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

เปิดสมัครวันที่
29 พ.ค - 9 มิ.ย 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา

เปิดสมัครวันที่
2 - 18 มิ.ย 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

เปิดสมัครวันที่
25 พ.ค - 3 มิ.ย 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

เปิดสมัครวันที่
28 พ.ค - 8 มิ.ย 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา งานแผนที่ภาษี ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนรายได้ สำนักการคลัง

เปิดสมัครวันที่
11 - 19 พ.ค 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล)

เปิดสมัครวันที่
1 - 20 พ.ค 58
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

เปิดสมัครวันที่
1 - 20 พ.ค 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

เปิดสมัครวันที่
11 พ.ค - 2 มิ.ย 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

สถานที่ตั้งเทศบาล

  • สำนักงานเทศบาลนครระยอง (งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)
  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
  • โทรสาร : 0-3887-0091
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5072
mod_vvisit_counterYesterday5223
mod_vvisit_counterThis month15527
mod_vvisit_counterAll days3434313

We have: 43 guests, 11 bots online

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information