คลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยองเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ

? เทศบาลนครระยองเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 (สำหรับประชาชนและแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครระยอง) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลครระยอง
**เริ่มรับบัตรคิว ตั้งอต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป**
#ชาวนครระยองร่วมใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
#นครระยองยุคใหม่ หัวใจคือ “ประชาชน”
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันจันทร์, 10 มกราคม 2565 14:13