คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ขอยกเลิกการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19

By กุมภาพันธ์ 03, 2566 1295
?คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ขอยกเลิกการให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
?สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3861 0124 - 5 ในวันและเวลาราชการ
Rate this item
(0 votes)