คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ตัวใหม่)

คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ตัวใหม่)
---‐‐‐‐--‐--‐‐----------‐--------------------‐--------‐‐-------
✅ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ขอเชิญประชาชนทั่วไปและแรงงานต่างด้าว เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ตัวใหม่)
➡️ แบบไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า (Walk in) ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
‐---‐‐‐‐--‐--‐‐----------‐--------------------‐--------‐‐----------
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง 038-610124-5 (ในวันและเวลาราชการ)
---‐‐‐‐--‐--‐‐----------‐--------------------‐--------‐‐-------
Rate this item
(0 votes)