ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 22, 2566 25