ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมอาคารพักคอยผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 25, 2566 17