สะพานข้ามปากแม่น้ำระยอง (ภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ บริการด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบ รายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ ๒))

By กันยายน 28, 2566 23
Rate this item
(0 votes)