สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ 122/2566 ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครระยอง บริเวณซอยไพบูลย์นิมิตสุข

By กันยายน 29, 2566 21
Rate this item
(0 votes)