ตราสัญลักษณ์เทศบาลนครระยอง

กุมภาพันธ์ 22, 2560 4144

ตราสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

ช้างพังคีรีบัญชร เป็นช้างทรงช้างศึกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการเดินทัพเมื่อครั้งทรงนำทหารกล้า จำนวน 500 นาย ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากเมืองกรุงศรีอยุทธยามุ่งสู่หัวเมืองฝั่งชายทะเลตะวันออก เข้าตีเมืองจันทบุรีและตราดจนสำเร็จ ก่อนจะกลับทัพไปกู้กรุงศรีอยุทธยาคืนจากพม่า

ต้นสะตือเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้ผูกช้างทรงเมื่อครั้งที่พระองค์แวะมาพักบำรุงกำลังพลก่อนที่จะเดินทางไปจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่มั่นในการสะสมกำลังพล เพื่อใช้ในการ กอบกู้เอกราชคืนจากพม่า ณ ที่ต้นสะตือนี้เองที่พระองค์ทรงใช้ประทับเอนกาย และเสด็จออก ว่าราชการเรียกประชุมกรรมการเมืองและประชาชนชาวระยอง ประกาศให้ประชาชนได้ทราบ ในเจตจำนงของพระองค์ที่มีการยกทัพมาระยองในครานั้น ก็เพื่อจะกอบกู้เอกราชของชาติไทย ให้พ้นจากพม่า