โครงสร้างพื้นฐานเทศบาลนครระยอง

กุมภาพันธ์ 24, 2560 5121

1. การคมนาคม การจราจร

การคมนาคม ขนส่งทางบก เพื่อการเดินทาง ขนส่งต่างๆ ระหว่างตัวเมืองระยองกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเมืองระยอง นับได้ว่ามีความสะดวกสบาย มีถนนสายหลักที่สามารถใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่าง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในย่านเดียวกันได้ คือถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางดั้งเดิมใช้สำหรับการเดินทางระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง-ระยอง) ที่สามารถเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 7 (motorway)เข้ากรุงเทพฯ ได้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) ผ่านอำเภอวังจันทร์ ถึงอำเภอแกลงและเชื่อมเข้ากับถนนสุขุมวิทที่อำเภอแกลง
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 สายบ้านค่าย-บ้านบึง ซึ่งต่อจากถนนจันทอุดมไปอำเภอบ้านค่าย และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย 3138

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดกรุงเทพฯ และเข้าสู่ทางหลวงสายอำเภอสัตหีบ-อำเภอกบินทร์บุรี ไปจังหวัดนครราชสีมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เช่นเดียวกัน

ถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลนครระยอง
ลำดับที่ ชื่อถนน ขนาด ประเภท
กว้าง(เมตร) ยาว(เมตร)
1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (ช่วงอยู่ในเขตเทศบาลฯ)   ประมาณ1,050 ทางหลวงชั้น 1 4 ช่องทางจราจร มีเกาะกลางถนน และมีสะพานลอย ข้ามทางแยกที่สี่แยกถนนจันทอุดม กับสาย ๓๖ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ถนนสุขุมวิท(ช่วงที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)   ประมาณ7,500 ทางหลวงชั้น 1 4 ช่องทางจราจร ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ถนนราษฎร์บำรุง   2,610 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น Asphalt concrete(AC)
4 ถนนพจนกร   1,800 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร เป็น Asphalt concrete (AC)
5 ถนนภักดีบริรักษ์   165 ถนนเทศบาลฯ ผิวจราจร ( AC)
6 ถนนยมจินดา   300 ลักษณะเป็นถนนแคบๆ ผิวจราจรคอนกรีต (คสล.)
7 ถนนเลียบชายทะเล (ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง)   4,050 ถนนของเทศบาลฯ AC
8 ถนนอารีราษฎร์   2,500 คสล.
9 ถนนสมุทรคงคา   2,450 AC
10 ถนนสมุทรเจดีย์   1,650 AC
11 ถนนบางจาก   1,950 คสล.
12 ถนนข้างอำเภอ   900 AC
13 ถนนริมน้ำ   2,550 AC
14 ถนนศรีเมือง   450 คสล.
15 ถนนท่าบรรทุก (ส่วนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลฯ) นอกนั้นเป็นถนนของทางหลวงชนบท) รย 3013   2,340 AC
16 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ค 4
2,550 AC
17 ถนนตากสินมหาราช
2,540 AC
18 ถนนทางไผ่
1,200 AC
19 ถนนข้างคลองระบายน้ำชลประทานฝั่งขวา

1,350 ลูกรังถนนชลประทาน
20 ถนนหนองบัว ก 7
450 AC ถนนเทศบาลฯ
21 ถนนจันทอุดม   2,250 คสล. ถนนเทศบาลฯ
22 ถนนเรือนจำ   1,200 คสล. ถนนเทศบาลฯ

 

2. การประปา

 • จำนวนครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองมีน้ำประปาใช้แทบทุกครัวเรือน
 • ชุมชนสนามเป้าซอย 1 ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนแหลมรุ่งเรือง

ปัจจุบันใช้น้ำประปาหยอดเหรียญ ขาดความสะดวก และมีบางครอบครัวที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา เช่น บางครอบครัวในชุมชนสนามเป้า

 • หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
 • กำลังผลิตของน้ำประปาทั้งหมด รวมทั้งเขตอำเภอเมือง 51,031 ลบ.ม./วัน ปริมาณการจำหน่าย 34,075 ลบ.ม./วัน (ผลิตมากกว่าจ่าย 16,956 ลบ.ม./วัน)
 • แหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา
  • คลองใหญ่
  • อ่างเก็บน้ำชลประทานดอกกราย
  • คลองโพล้

3. การไฟฟ้า

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการอย่างทั่วถึง และไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย โคมไฟฟ้าแบบมาตรฐาน โคมไฟฟ้าแบบเสาสูง โคมไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนิดโซเดียมไลท์

ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ส่วนมากมีไฟฟ้าใช้แทบทุกครัวเรือน ยกเว้นในส่วนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย เช่น

 • ชุมชนแหลมรุ่งเรือง
 • ชุมชนสนามเป้าซอย 1 พื้นที่ที่ได้รับการบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด

4. การสื่อสาร

 • มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 2 แห่ง
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 18 สถานี
  • สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยม สังกัดกรมอุตุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 105.25 MH ตั้งอยู่ถนนลงสู่ชายหาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
  • สถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ (ร.ส.) กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 102.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต. เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง
  • สถานีวิทยุขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต. ทับมา อ. เมือง จ. ระยอง
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ระยอง) กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 91.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต. น้ำคอก อ. เมือง จ. ระยอง
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 100.75 MH ตั้งอยู่ที่ ต. เพ อ. เมือง จ. ระยอง - สถานีวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง จำนวน 13 แห่ง
 • มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 29 ฉบับ
 • มีระบบเสียงตามสาย จำนวน 625 จุด
  • หน่วยวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นวิทยุสื่อสารระบบ VHF
  • หน่วยสื่อสารสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครระยอง
  • หน่วยสื่อสารตำรวจภูธร
  • หน่วยสื่อสารของโครงการชลประทานระยอง
  • หน่วยสื่อสารของอำเภอ
  • หน่วยสื่อสารของประมง(5) มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ทรศัพท์ส่วนบุคคลให้บริการอย่างทั่วถึง

5. ลักษณะการใช้ที่ดิน

 • พื้นที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม ประมาณร้อยละ 63
 • พื้นที่อุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 12
 • พื้นที่ว่างและสวนสาธารณะ ประมาณร้อยละ 10
 • พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ และที่ตั้งสถานศึกษา ประมาณร้อยละ 15