การโอนเงินงบประมาณ/แก้ไข เปลี่ยนแปลง (47)

                                          ปี 2566

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1          26 ตุลาคม 65   
ครั้งที่ 2          17 พฤศจิกายน 65   
ครั้งที่ 3 (สภา)          15 ธันวาคม 65   
ครั้งที่ 4          15 ธันวาคม 65   
ครั้งที่ 5          6 มกราคม 66   
ครั้งที่ 6          10 กุมภาพันธ์ 66   
ครั้งที่ 7 (สภา)          14 กุมภาพันธ์ 66   
ครั้งที่ 8          20 กุมภาพันธ์ 66   
ครั้งที่ 9 (สภา)          27 กุมภาพันธ์ 66   
ครั้งที่ 10          17 มีนาคม 66   
ครั้งที่ 11          29 มีนาคม 66   
ครั้งที่ 12 (สภา)          30 มีนาคม 66   
ครั้งที่ 13          27 เมษายน 66   
ครั้งที่ 14          19 พฤษภาคม 66   
ครั้งที่ 15 (สภา)          30 พฤษภาคม 66   
ครั้งที่ 16          20 มิถุนายน 66   
ครั้งที่ 17          17 กรกฎาคม 66   
ครั้งที่ 18          27 กรกฎาคม 66   
ครั้งที่ 19          18 สิงหาคม 66   
ครั้งที่ 20 (สภา)          21 สิงหาคม 66   
ครั้งที่ 21          25 สิงหาคม 66   
ครั้งที่ 22          6 กันยายน 66   

                                          ปี 2565

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1          4 ตุลาคม 64    
ครั้งที่ 2          21 ตุลาคม 64   
ครั้งที่ 3          11 พฤศจิกายน 64   
ครั้งที่ 4          18 พฤศจิกายน 64   
ครั้งที่ 5 (สภา)          23 พฤศจิกายน 64   
ครั้งที่ 6          1 ธันวาคม 64   
ครั้งที่ 7          15 ธันวาคม 64   
ครั้งที่ 8          22 ธันวาคม 64   
ครั้งที่ 9          14 มกราคม 65   
ครั้งที่ 10          4 กุมภาพันธ์ 65   
ครั้งที่ 11          4 กุมภาพันธ์ 65   
ครั้งที่ 12          4 กุมภาพันธ์ 65   
ครั้งที่ 13          17 กุมภาพันธ์ 65   
ครั้งที่ 14 (สภา)          1 มีนาคม 65   
ครั้งที่ 15          1 มีนาคม 65   
ครั้งที่ 16          17 มีนาคม 65   
ครั้งที่ 17 1 เมษายน 65
ครั้งที่ 18 21 เมษายน 65
ครั้งที่ 19 27 เมษายน 65
ครั้งที่ 20 29 เมษายน 65
ครั้งที่ 21 12 พฤษภาคม 65
ครั้งที่ 22 (สภา) 19 พฤษภาคม 65
ครั้งที่ 23 21 มิถุนายน 65
ครั้งที่ 24 18 กรกฎาคม 65
ครั้งที่ 25 (สภา) 27 กรกฎาคม 65
ครั้งที่ 26 16 สิงหาคม 65
ครั้งที่ 27 26 สิงหาคม 65
ครั้งที่ 28 29 สิงหาคม 65
ครั้งที่ 29 15 กันยายน 65
ครั้งที่ 30 23 กันยายน 65
ครั้งที่ 31 (สภา) 28 กันยายน 65
ครั้งที่ 32 29 กันยายน 65

                                          ปี 2564

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1          22 ตุลาคม 2563    
ครั้งที่ 2       25 พฤศจิกายน 2563  
ครั้งที่ 3      3 ธันวาคม 2563  
ครั้งที่ 4 (สภา)      16 ธันวาคม 2563  
ครั้งที่ 5      23 ธันวาคม 2563  
ครั้งที่ 6      21 มกราคม 2564  
ครั้งที่ 7       9 กุมภาพันธ์ 2564    
ครั้งที่ 8      19 กุมภาพันธ์ 2564     
ครั้งที่ 9      23 มีนาคม 2564     
ครั้งที่ 10     30 มีนาคม 2564     
ครั้งที่ 11     23 เมษายน 2564     
ครั้งที่ 12     23 เมษายน 2564     
ครั้งที่ 13     6 พฤษภาคม 2564     
ครั้งที่ 14     25 พฤษภาคม 2564     
ครั้งที่ 15     24 มิถุนายน 2564     
ครั้งที่ 16 (สภา)     5 กรกฎาคม 2564     
ครั้งที่ 17     12 กรกฎาคม 2564     
ครั้งที่ 18     22 กรกฎาคม 2564     
ครั้งที่ 19     16 สิงหาคม 2564       
ครั้งที่ 20     16 สิงหาคม 2564     
ครั้งที่ 21 (สภา)     20 สิงหาคม 2564     
ครั้งที่ 22     25 สิงหาคม 2564     
ครั้งที่ 23     13 กันยายน 2564     
ครั้งที่ 24     21 กันยายน 2564     
ครั้งที่ 25     30 กันยายน 2564     
ครั้งที่ 26 (สภา)     30 กันยายน 2564     
ครั้งที่ 27 (สภา)     4 ตุลาคม 2564     
ครั้งที่ 28     4 ตุลาคม 2564     


                                             ปี 2563

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 23 6 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่ 22 (สภา) 6 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่ 21 17 กันยายน 2563 
ครั้งที่ 20 15 กันยายน 2563  
ครั้งที่ 19 27 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 18 18 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 17 (สภา) 20 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 16 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 15   20 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 14  17 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 13 (สภา)    2 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 12  28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 11  28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 10  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 9  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 8  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 7  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 6  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5   28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 4 (สภา)   1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 3  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 2  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2563

 

หน้าที่ 1 จาก 4