ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ชื่อ : กวางตุ้ง  ชนิด :  สุนัข

แหล่งที่มา : จุดมูลนิธิสว่างคุณธรรมหน้าวัดปากน้ำ วันที่รับเข้า : 18 พฤศจิกายน 2564

สี/ตำหนิ : ดำ-ขาว อายุ 2 ปี - เดือน

เพศ : ผู้

การทำหมัน : Ο ยังไม่ได้ทำหมัน Ø ทำหมันแล้ว

จำหน่ายออกวันที่ : 29 มกราคม 2565

เหตุผลที่จำหน่ายออก : √ รับไปเลี้ยง ชื่อ-สกุล : ภรณ์วรัตน์ จารุวนารมน์

ประวัติการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ถ่ายพยาธิ และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี รายการการรักษา หมายเหตุ ลายมือชื่อ
 18 พ.ย. 2564  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,IVM  -  
  25 ก.พ. 2565   วัคซีนรวม 5 โรค , IVM    -