ตามที่เทศบาลนครระยอง ได้ร่วมประชุมกับงานจราจร สภ.เมืองระยอง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจร กรณีการก่อสร้างสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 และมติที่ประชุมแจ้งให้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่มีรถตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปได้รับทราบและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง (ตามภาพประกอบ) ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดการจราจรติดขัดในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30–08.30 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15.30 - 18.00 น. ทั้งนี้ เทศบาลนครระยอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้