รับจำนำทรัพย์สินประเภท

เพชรทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ พระเลี่ยมทองคำ

แหวนทองคำเกาะพลอย  เข็มขัดนาก เครื่องเงิน  นาฬิกาข้อมือ

เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือช่าง  เครื่องดนตรี ฯลฯ

 

ระยะเวลาการจำนำ

ตั๋วจำนำมี   อายุ  4 เดือน   ผ่อนผัน  30 วัน

 

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

ออกประมูลทุกวันเสาร์ ที่  2  ของทุกเดือน

เริ่มประมูลเวลา 09.00 น.ณ. บริเวณที่ทำการสถานธนานุบาล