เนื้อหา

รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ

รายละเอียด

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต้)  รับสมัครครูอัตราจ้าง  วิชาเอกศิลปะ  1  ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่   งานธุรการ   หมายเลขโทรศัพท์ 038-612987    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2556 เป็นต้นไป

การรับสมัครสอบ ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด

 

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  ปีการศึกษา  2556

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต้)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ประเภท

ขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบ

1. ความสามารถพิเศษ

1 - 13  มี.ค. 2556

14 - 15  มี.ค. 2556

16  มี.ค. 2556

2. สอบคัดเลือก
และใช้คะแนนโอเน็ต

1 - 13  มี.ค. 2556

14 - 18  มี.ค. 2556

23  มี.ค. 2556

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ประเภท

ขอรับใบสมัคร

วันรับสมัคร

วันสอบ

1. ความสามารถพิเศษ

1 - 13  มี.ค. 2556

14 - 15  มี.ค. 2556

16  มี.ค. 2556

2. สอบคัดเลือก
และใช้คะแนนโอเน็ต

1 - 13  มี.ค. 2556

14 - 18  มี.ค. 2556

24  มี.ค. 2556

3. จบชั้น ม.3 ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม

11 - 14  ก.พ. 2556

15  ก.พ. 2556

-


ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด

 

ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556

เดือนพฤษภาคม

วันที่

กิจกรรม

7 -10  พฤษภาคม  2556

   นักเรียนทุกชั้นเรียนปรับพื้นฐาน

14  พฤษภาคม  2556

   เปิดเทอม  ภาคเรียนที่ 1/2556

 

ปฏิทินกิจกรรม  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

เดือนธันวาคม

วันที่

กิจกรรม

4  ธันวาคม  2555

   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

12 – 14  ธันวาคม  2555

   กีฬาสี  ปีการศึกษา 2555

25  ธันวาคม  2555

   ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติ

26 – 27  ธันวาคม  2555

   สอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  2/2555

28  ธันวาคม  2555 – 6  มกราคม  2556

   หยุดเรียนเทศกาลขึ้นปีใหม่


เดือนมกราคม

วันที่

กิจกรรม

13,14,20,21,27,28  มกราคม  2556

   นักเรียนชั้นม.3  ติวสอบ  O-net

15  มกราคม  2556

   นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

16  มกราคม  2556

   วันครูแห่งชาติ


เดือนกุมภาพันธ์

วันที่

กิจกรรม

2 - 3  กุมภาพันธ์  2556

   นักเรียนชั้นม.3  สอบ  O-net

19 กุมภาพันธ์  2556    วันวิชาการ

20 - 22  กุมภาพันธ์  2556

   สอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2556
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556

   นักเรียนชั้น ม.2 - ม.3  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

   นักเรียนชั้น ม.1  อบรมพฤติกรรมก่อนปิดภาคเรียน


เดือนมีนาคม

วันที่

กิจกรรม

4 - 5  มีนาคม  2556

   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3

6 - 7 มีนาคม  2556

   สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน

   นักเรียนชั้น ม.2 , ม.4  อบรมพฤติกรรมก่อนปิดเทอม

25 มีนาคม 2556

   ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการสอบ

   เลี้ยงส่งนักเรียนชั้น ม.3

   มอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับโควต้าเรียนต่อ ม.4


เดือนเมษายน

วันที่

กิจกรรม

29 เมษายน - 3 พฤษภาคม  2556

   นักเรียนชั้น ม.1 , ม. 4 และนักเรียนใหม่  อบรม

   ปรับพฤติกรรมและระเบียบวินัย


เดือนพฤษภาคม

วันที่

กิจกรรม

7 - 10 พฤษภาคม  2556

   เรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการ ม.1 - ม. 5

14 พฤษภาคม 2556    เปิดเรียน  ปีการศึกษา 2556

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  ที่ได้ถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แห่งประเทศไทย   ครั้งที่ 30  ประจำปี 2555 "นครพิษณุโลกเกมส์" ระหว่างวันที่  19-28  ธันวาคม  2555  ดังนี้

1.  เด็กหญิงธันยธรณ์   เกษจรัล  นักเรียนชั้นม.2/2    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  รุ่นอายุ  14 ปี

2.  เด็กชายกิตติศักดิ์   แซ่จัน  นักเรียนชั้นม.3/2   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  ประเภทชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

3.  เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่จัน  นักเรียนชั้นม.3/2  และเด็กชายภาสกร  มิ่งมิตร  นักเรียนชั้นม.3/3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  ประเภทชายคู่  รุ่นอายุไม่เกิน  16 ปี

บรรพชาสามเณร

          ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน  ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  ร่วมบรรพชาสามเณรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ  วัดหนองสนม  ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555  (ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณร  ติดต่อห้องธุรการ  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  ในวันและเวลาราชการ)

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมวันลอยกระทง
   
© ALLROUNDER